Pop up-trädgården, GGW

Förtätad grönska i en förtätad stad – ett sinnrikt möte mellan grönska och konstruktion. Att genom enkla medel använda stadens befintliga rum på nya sätt, både temporärt och långsiktigt.

Tävlingsbidrag till GGW 2016 framtaget i samarbete med Nordström Kelly arkitekter och Hirdman trädgårdsbyrå

{{active_index + 1}}/{{images.length}}

Växtverket Karl Johansgatan 95 414 51 Göteborg 031-151940