Friheten

50-talsträdgård med enorma gräsytor. Ödsligt och semioffentligt.

Åtgärd: Vi ramar in ytorna och skapar rumslighet med häckar och frodiga planteringar, karaktärsgivande träd, växthus och fler mysiga sittplatser. Gräset byts ut mot grus längs entrén. Stenlagda gångar markerar trädgårdens olika funktioner.

{{active_index + 1}}/{{images.length}}

Växtverket Karl Johansgatan 95 414 51 Göteborg 031-151940